Prehľad o organizácii
MMS 836, s.r.o.
Močenská ulica 1598/50, 951 17 Cabaj-Čápor
48187551
2120080952
Nemá
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38992/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MMS 836, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby MMS 836, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,91
-127,78
n/a
0,01

Zisk pred zdanením MMS 836, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA MMS 836, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MMS 836, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MMS 836, s.r.o.


Konateľ MMS 836, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MMS 836, s.r.o.


Predmet činnosti MMS 836, s.r.o.


Kataster MMS 836, s.r.o.


Skrátené výkazy MMS 836, s.r.o.