Prehľad o organizácii
Kaprár, s.r.o.
Jiráskova 399/19, 965 01 Žiar nad Hronom
48187712
2120093360
Nemá
nezistený
08.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28317/S
-4,13 tis. €
52,1 %
2021/2020
N/A
-0,09
48,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Kaprár, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Kaprár, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,23
-0,02
n/a
1,45

Zisk pred zdanením Kaprár, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kaprár, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kaprár, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kaprár, s.r.o.


Konateľ Kaprár, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kaprár, s.r.o.


Predmet činnosti Kaprár, s.r.o.


Kataster Kaprár, s.r.o.


Skrátené výkazy Kaprár, s.r.o.