Prehľad o organizácii
ecoway s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
48187739
2120084461
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 115889/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ecoway s.r.o.


2015
2016
2017
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby ecoway s.r.o.


2015
2016
2017
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ecoway s.r.o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ecoway s.r.o.


2015
2016
2017
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ecoway s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ecoway s.r.o.


Konateľ ecoway s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ecoway s.r.o.


Predmet činnosti ecoway s.r.o.


Kataster ecoway s.r.o.


Skrátené výkazy ecoway s.r.o.