Prehľad o organizácii
BLOXbeton SK, v.o.s.
Obrancov Mieru 1284/10, 902 01 Pezinok
48187755
2120088784
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 1549/B
40,9 tis. €
-57,5 %
2023/2022
41,5 tis. €
-57,1 %
2023/2022
0,29
-56,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BLOXbeton SK, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby BLOXbeton SK, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením BLOXbeton SK, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BLOXbeton SK, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BLOXbeton SK, v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BLOXbeton SK, v.o.s.


Spoločník BLOXbeton SK, v.o.s.


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba BLOXbeton SK, v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BLOXbeton SK, v.o.s.


Predmet činnosti BLOXbeton SK, v.o.s.


Kataster BLOXbeton SK, v.o.s.


Skrátené výkazy BLOXbeton SK, v.o.s.