Prehľad o organizácii
RegiusAqua s.r.o.
Partizánska 46, 085 01 Bardejov
48187828
2120092315
SK2120092315
nezistený
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31659/P
145 €
-96,4 %
2023/2022
2,15 tis. €
-94,1 %
2023/2022
0,01
-95,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RegiusAqua s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby RegiusAqua s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,9
0,97
0,47
33,12

Zisk pred zdanením RegiusAqua s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA RegiusAqua s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RegiusAqua s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RegiusAqua s.r.o.


Konateľ RegiusAqua s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RegiusAqua s.r.o.


Predmet činnosti RegiusAqua s.r.o.


Kataster RegiusAqua s.r.o.


Skrátené výkazy RegiusAqua s.r.o.