Prehľad o organizácii
Bixt, s.r.o.
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava-Rača
48187861
2120152100
SK2120152100
nezistený
08.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104490/B
-84 €
0 %
2023/2022
N/A
-0,02
-1,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Bixt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Bixt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Bixt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bixt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Bixt, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bixt, s.r.o.


Konateľ Bixt, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bixt, s.r.o.


Predmet činnosti Bixt, s.r.o.


Kataster Bixt, s.r.o.


Skrátené výkazy Bixt, s.r.o.