Prehľad o organizácii
Hexton, s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
48187941
2120108925
SK2120108925
1 zamestnanec
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 154711/B
44,5 tis. €
12 %
2023/2022
67,5 tis. €
10 %
2023/2022
0,76
3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Hexton, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby Hexton, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
10,01
0,86
0,08
6,96

Zisk pred zdanením Hexton, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Hexton, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Hexton, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hexton, s.r.o.


Konateľ Hexton, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hexton, s.r.o.


Predmet činnosti Hexton, s.r.o.


Kataster Hexton, s.r.o.


Skrátené výkazy Hexton, s.r.o.