Prehľad o organizácii
MMM-UNIVERSAL s.r.o.
Prejtská 136/161, 018 41 Dubnica nad Váhom
48187968
2120084263
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31737/R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MMM-UNIVERSAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MMM-UNIVERSAL s.r.o.


Konateľ MMM-UNIVERSAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MMM-UNIVERSAL s.r.o.


Predmet činnosti MMM-UNIVERSAL s.r.o.


Kataster MMM-UNIVERSAL s.r.o.


Skrátené výkazy MMM-UNIVERSAL s.r.o.