Prehľad o organizácii
LENGLY s.r.o.
Kolónia Hviezda 74, 038 61 Martin - Priekopa
48187976
Nemá
nezistený
04.06.2015
21.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LENGLY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LENGLY s.r.o.


Konateľ LENGLY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LENGLY s.r.o.


Predmet činnosti LENGLY s.r.o.


Kataster LENGLY s.r.o.


Skrátené výkazy LENGLY s.r.o.