Prehľad o organizácii
Integrity Real s. r. o.
Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava-Ružinov
48187984
2120090225
Nemá
1 zamestnanec
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104687/B
-4,86 tis. €
-53,5 %
2023/2022
N/A
-0,11
-69,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Integrity Real s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Integrity Real s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
8,9
0,98
n/a
71,98

Zisk pred zdanením Integrity Real s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Integrity Real s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Integrity Real s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Integrity Real s. r. o.


Konateľ Integrity Real s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Integrity Real s. r. o.


Prokurista Integrity Real s. r. o.


Predmet činnosti Integrity Real s. r. o.


Kataster Integrity Real s. r. o.


Skrátené výkazy Integrity Real s. r. o.