Prehľad o organizácii
COFFEE CLINIC, s.r.o.
Račianska 109/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48188000
2120085979
SK2120085979
3-4 zamestnanci
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104710/B
350 €
-96,8 %
2022/2021
213 tis. €
-18,3 %
2022/2021
0
-97,2 %
2022/2021
49,7 tis. €
-89,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COFFEE CLINIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby COFFEE CLINIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
5,84
0,2
0,05
3,22

Zisk pred zdanením COFFEE CLINIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA COFFEE CLINIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COFFEE CLINIC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COFFEE CLINIC, s.r.o.


Konateľ COFFEE CLINIC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COFFEE CLINIC, s.r.o.


Predmet činnosti COFFEE CLINIC, s.r.o.


Kataster COFFEE CLINIC, s.r.o.


Skrátené výkazy COFFEE CLINIC, s.r.o.