Prehľad o organizácii
DEMAR plus s.r.o.
Nemocničná 18, 990 01 Veľký Krtíš
48188018
2120079115
Nemá
nezistený
06.06.2015
06.11.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
451 €
16,1 tis. €
0,07
N/A
N/A

Zisk DEMAR plus s.r.o.


2015
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby DEMAR plus s.r.o.


2015
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,88
n/a
8,36

Zisk pred zdanením DEMAR plus s.r.o.


2015
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA DEMAR plus s.r.o.


2015
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DEMAR plus s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEMAR plus s.r.o.


Konateľ DEMAR plus s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEMAR plus s.r.o.


Predmet činnosti DEMAR plus s.r.o.


Kataster DEMAR plus s.r.o.


Skrátené výkazy DEMAR plus s.r.o.