Prehľad o organizácii
BeeGym s.r.o.
Bardejovská 220, 089 01 Svidník
48188077
2120083174
Nemá
1 zamestnanec
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31584/P
-3,58 tis. €
1,83 tis. €
-0,22
N/A
N/A

Zisk BeeGym s.r.o.


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby BeeGym s.r.o.


2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,09
0,1
1,1

Zisk pred zdanením BeeGym s.r.o.


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA BeeGym s.r.o.


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BeeGym s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BeeGym s.r.o.


Konateľ BeeGym s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BeeGym s.r.o.


Predmet činnosti BeeGym s.r.o.


Kataster BeeGym s.r.o.


Skrátené výkazy BeeGym s.r.o.