Prehľad o organizácii
PIPTA - KE s.r.o.
Hroncova 18/15, 040 01 Košice-Sever
48188131
2120091512
SK2120091512
1 zamestnanec
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37563/V
-2,4 tis. €
-727,2 %
2022/2021
9,8 tis. €
6,8 %
2022/2021
-0,89
-1 383,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PIPTA - KE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby PIPTA - KE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,13
-2,08
0,05
0,32

Zisk pred zdanením PIPTA - KE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA PIPTA - KE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PIPTA - KE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PIPTA - KE s.r.o.


Konateľ PIPTA - KE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PIPTA - KE s.r.o.


Predmet činnosti PIPTA - KE s.r.o.


Kataster PIPTA - KE s.r.o.


Skrátené výkazy PIPTA - KE s.r.o.