Prehľad o organizácii
MORY s.r.o.
Nový Smokovec 19118, 062 01 Vysoké Tatry
48188158
2120097749
Nemá
nezistený
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31701/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MORY s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby MORY s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MORY s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA MORY s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MORY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MORY s.r.o.


Konateľ MORY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MORY s.r.o.


Predmet činnosti MORY s.r.o.


Kataster MORY s.r.o.


Skrátené výkazy MORY s.r.o.