Prehľad o organizácii
SG1, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava
48188174
2120082987
SK2120082987
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104517/B
-28 €
-16,7 %
2023/2022
N/A
-0,01
-17,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SG1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby SG1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SG1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

EBITDA SG1, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SG1, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SG1, s.r.o.


Konateľ SG1, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SG1, s.r.o.


Predmet činnosti SG1, s.r.o.


Kataster SG1, s.r.o.


Skrátené výkazy SG1, s.r.o.