Prehľad o organizácii
PH-SERVICES s.r.o.
Komenského 57, 040 01 Košice
48188255
2120074913
SK2120074913
1 zamestnanec
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37441/V
21 tis. €
127,9 %
2022/2021
387 tis. €
406,8 %
2022/2021
0,09
110,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PH-SERVICES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby PH-SERVICES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-8,99
-0,2
0,46
0,78

Zisk pred zdanením PH-SERVICES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA PH-SERVICES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PH-SERVICES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PH-SERVICES s.r.o.


Konateľ PH-SERVICES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PH-SERVICES s.r.o.


Predmet činnosti PH-SERVICES s.r.o.


Kataster PH-SERVICES s.r.o.


Skrátené výkazy PH-SERVICES s.r.o.