Prehľad o organizácii
M & S, s. r. o.
Hore bránou 140/24, 034 01 Liptovská Štiavnica
48188271
2120085550
SK2120085550
5-9 zamestnancov
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63910/L
18 €
-98,6 %
2022/2021
671 tis. €
21,3 %
2022/2021
0
-99 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk M & S, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby M & S, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
20,68
1
0,11
-111,1

Zisk pred zdanením M & S, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA M & S, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod M & S, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M & S, s. r. o.


Konateľ M & S, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M & S, s. r. o.


Predmet činnosti M & S, s. r. o.


Kataster M & S, s. r. o.


Skrátené výkazy M & S, s. r. o.