Prehľad o organizácii
TPL Agro s.r.o. v likvidácii
Stredná 12, 974 04 Banská Bystrica
48188298
2120083031
Nemá
nezistený
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28171/S
-5,87 tis. €
-104,3 %
2019/2018
11 tis. €
-94,6 %
2019/2018
-0,07
-107,2 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk TPL Agro s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby TPL Agro s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,07
-0
n/a
0,96

Zisk pred zdanením TPL Agro s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA TPL Agro s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Konateľ TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Likvidátor TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Kataster TPL Agro s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy TPL Agro s.r.o. v likvidácii