Prehľad o organizácii
MÁRTON s.r.o.
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
48188328
2120078741
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28179/S
342 €
-66,3 %
2023/2022
23,3 tis. €
102,4 %
2023/2022
0,01
-69,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MÁRTON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MÁRTON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,43
0,08
0,09
0,46

Zisk pred zdanením MÁRTON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MÁRTON s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MÁRTON s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MÁRTON s.r.o.


Konateľ MÁRTON s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MÁRTON s.r.o.


Predmet činnosti MÁRTON s.r.o.


Kataster MÁRTON s.r.o.


Skrátené výkazy MÁRTON s.r.o.