Prehľad o organizácii
World Earnings a.s. „v konkurze“
Blhovce 20, 980 32 Blhovce
48188336
2120083537
SK2120083537
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1108/S
72,5 tis. €
31,3 %
2021/2020
42,2 tis. €
0,04
-4,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk World Earnings a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby World Earnings a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,14
10,47
0,76

Zisk pred zdanením World Earnings a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA World Earnings a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
-500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod World Earnings a.s. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie World Earnings a.s. „v konkurze“


Konateľ World Earnings a.s. „v konkurze“


Predstavenstvo World Earnings a.s. „v konkurze“


Člen dozorného orgánu World Earnings a.s. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. World Earnings a.s. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty World Earnings a.s. „v konkurze“


Predmet činnosti World Earnings a.s. „v konkurze“


Kataster World Earnings a.s. „v konkurze“


Skrátené výkazy World Earnings a.s. „v konkurze“