Prehľad o organizácii
Fashion-Style s.r.o.
L. Svobodu 3601/9, 075 01 Trebišov
48188395
2120084802
SK2120084802
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37505/V
4,56 tis. €
-17,3 %
2022/2021
46,6 tis. €
19,7 %
2022/2021
0,11
-5,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Fashion-Style s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby Fashion-Style s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
5,58
0,69
0,01
3,28

Zisk pred zdanením Fashion-Style s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Fashion-Style s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Fashion-Style s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Fashion-Style s.r.o.


Konateľ Fashion-Style s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Fashion-Style s.r.o.


Predmet činnosti Fashion-Style s.r.o.


Kataster Fashion-Style s.r.o.


Skrátené výkazy Fashion-Style s.r.o.