Prehľad o organizácii
Košalko Consulting s.r.o.
Hornozoborská 2405/118, 949 01 Nitra
48188409
2120096088
SK2120096088
nezistený
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39066/N
13,2 tis. €
822,6 %
2023/2022
90,8 tis. €
106,4 %
2023/2022
0,31
1 075,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Košalko Consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Košalko Consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,92
0,45
0,21
1,61

Zisk pred zdanením Košalko Consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Košalko Consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Košalko Consulting s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Košalko Consulting s.r.o.


Konateľ Košalko Consulting s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Košalko Consulting s.r.o.


Predmet činnosti Košalko Consulting s.r.o.


Kataster Košalko Consulting s.r.o.


Skrátené výkazy Košalko Consulting s.r.o.