Prehľad o organizácii
Maxx Energy, s.r.o.
Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno
48188433
2120082877
SK2120082877
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38950/N
8,34 tis. €
297,7 %
2023/2022
21 tis. €
-75,6 %
2023/2022
0,13
251,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Maxx Energy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Maxx Energy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,41
-0,23
n/a
1,03

Zisk pred zdanením Maxx Energy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Maxx Energy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Maxx Energy, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Maxx Energy, s.r.o.


Konateľ Maxx Energy, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Maxx Energy, s.r.o.


Predmet činnosti Maxx Energy, s.r.o.


Kataster Maxx Energy, s.r.o.


Skrátené výkazy Maxx Energy, s.r.o.