Prehľad o organizácii
RK-STAV s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
48188484
2120084516
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104560/B
1,04 tis. €
-82,6 %
2018/2017
28,5 tis. €
0,05
-83,8 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk RK-STAV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby RK-STAV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,85
n/a
6,66

Zisk pred zdanením RK-STAV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RK-STAV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RK-STAV s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RK-STAV s. r. o.


Konateľ RK-STAV s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RK-STAV s. r. o.


Predmet činnosti RK-STAV s. r. o.


Kataster RK-STAV s. r. o.


Skrátené výkazy RK-STAV s. r. o.