Prehľad o organizácii
Monika Peregrinová s.r.o.
Ternavská 2239/17, 075 01 Trebišov
48188492
2120079577
Nemá
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37428/V
237 €
2 533,3 %
2022/2021
9,84 tis. €
3,3 %
2022/2021
0,03
2 592,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Monika Peregrinová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Monika Peregrinová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,79
0,99
-0,09
67,39

Zisk pred zdanením Monika Peregrinová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Monika Peregrinová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Monika Peregrinová s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Monika Peregrinová s.r.o.


Konateľ Monika Peregrinová s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Monika Peregrinová s.r.o.


Predmet činnosti Monika Peregrinová s.r.o.


Kataster Monika Peregrinová s.r.o.


Skrátené výkazy Monika Peregrinová s.r.o.