Prehľad o organizácii
MaM elektro s.r.o.
Gagarinova 993/24, 018 41 Dubnica nad Váhom
48188549
2120085396
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31753/R
594 €
-85,4 %
2023/2022
16,4 tis. €
23,6 %
2023/2022
0,08
-88,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MaM elektro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MaM elektro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
-5,12
-3,31
0,08
0,23

Zisk pred zdanením MaM elektro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MaM elektro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MaM elektro s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MaM elektro s.r.o.


Konateľ MaM elektro s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MaM elektro s.r.o.


Predmet činnosti MaM elektro s.r.o.


Kataster MaM elektro s.r.o.


Skrátené výkazy MaM elektro s.r.o.