Prehľad o organizácii
I+E s.r.o.
Belinského 23, 851 01 Bratislava
48188654
2120086078
Nemá
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104650/B
-321 €
-269,8 %
2022/2021
31,3 tis. €
89,7 %
2022/2021
-0,01
-189,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk I+E s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby I+E s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,35
-0,19
0,04
0,84

Zisk pred zdanením I+E s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA I+E s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod I+E s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I+E s.r.o.


Konateľ I+E s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I+E s.r.o.


Predmet činnosti I+E s.r.o.


Kataster I+E s.r.o.


Skrátené výkazy I+E s.r.o.