Prehľad o organizácii
AZ ECO ENERGY SK s. r. o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48188662
2120090841
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104507/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


Konateľ AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


Predmet činnosti AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


Kataster AZ ECO ENERGY SK s. r. o.


Skrátené výkazy AZ ECO ENERGY SK s. r. o.