Prehľad o organizácii
Lunaison s.r.o.
11. marca 336/50, 960 01 Zvolen
48188697
2120080204
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28183/S
401 €
53,6 %
2022/2021
15,5 tis. €
-47,6 %
2022/2021
0,04
9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Lunaison s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Lunaison s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk
1,57
0,71
0,15
1,41

Zisk pred zdanením Lunaison s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lunaison s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Lunaison s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lunaison s.r.o.


Konateľ Lunaison s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lunaison s.r.o.


Predmet činnosti Lunaison s.r.o.


Kataster Lunaison s.r.o.


Skrátené výkazy Lunaison s.r.o.