Prehľad o organizácii
Coradent s.r.o.
Francúzska 269/106, 935 21 Tlmače
48188701
2120086199
Nemá
nezistený
03.06.2015
10.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Coradent s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Coradent s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Coradent s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Coradent s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Coradent s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Coradent s.r.o.


Konateľ Coradent s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Coradent s.r.o.


Predmet činnosti Coradent s.r.o.


Kataster Coradent s.r.o.


Skrátené výkazy Coradent s.r.o.