Prehľad o organizácii
RaPas s.r.o.
Zemplínska 1, 071 01 Michalovce
48188760
2120084087
SK2120084087
2 zamestnanci
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37433/V
N/A
N/A
N/A
10,6 tis. €
672,7 %
2021/2020
N/A

Zisk RaPas s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby RaPas s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením RaPas s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA RaPas s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RaPas s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RaPas s.r.o.


Konateľ RaPas s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RaPas s.r.o.


Predmet činnosti RaPas s.r.o.


Kataster RaPas s.r.o.


Skrátené výkazy RaPas s.r.o.