Prehľad o organizácii
THE soft s. r. o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48188832
2120083922
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104558/B
-21,8 tis. €
0,6 %
2019/2018
1,38 mil. €
41 %
2019/2018
-0,08
-36,6 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk THE soft s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby THE soft s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
0,3
0,01
0,11
0,72

Zisk pred zdanením THE soft s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA THE soft s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod THE soft s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie THE soft s. r. o.


Konateľ THE soft s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. THE soft s. r. o.


Predmet činnosti THE soft s. r. o.


Kataster THE soft s. r. o.


Skrátené výkazy THE soft s. r. o.