Prehľad o organizácii
PREDNA HORA s.r.o.
Štúrova 706, 050 01 Revúca
48188841
2120091303
SK2120091303
25-49 zamestnancov
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28242/S
69,5 tis. €
-21,9 %
2022/2021
1,65 mil. €
90,6 %
2022/2021
0,04
-46,8 %
2022/2021
9,33 tis. €
267,1 %
2022/2021
N/A

Zisk PREDNA HORA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PREDNA HORA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
22,75
0,07
0,07
0,3

Zisk pred zdanením PREDNA HORA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PREDNA HORA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PREDNA HORA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PREDNA HORA s.r.o.


Konateľ PREDNA HORA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PREDNA HORA s.r.o.


Predmet činnosti PREDNA HORA s.r.o.


Kataster PREDNA HORA s.r.o.


Skrátené výkazy PREDNA HORA s.r.o.