Prehľad o organizácii
PKStav spol. s r.o.
Bratislavská 79/42, 900 21 Svätý Jur
48188891
2120088641
SK2120088641
1 zamestnanec
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104819/B
-11,5 tis. €
-819,8 %
2021/2020
51,7 tis. €
136,6 %
2021/2020
-2,81
-661,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PKStav spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby PKStav spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,76
-3,36
0,06
0,23

Zisk pred zdanením PKStav spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA PKStav spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PKStav spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PKStav spol. s r.o.


Konateľ PKStav spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PKStav spol. s r.o.


Predmet činnosti PKStav spol. s r.o.


Kataster PKStav spol. s r.o.


Skrátené výkazy PKStav spol. s r.o.