Prehľad o organizácii
VUDEX, s.r.o.
Pod Kalváriou 3985, 955 01 Topoľčany
48188981
2120082712
SK2120082712
3-4 zamestnanci
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39007/N
-11,7 tis. €
-24,9 %
2023/2022
362 tis. €
15,4 %
2023/2022
-0,08
-44,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VUDEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby VUDEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
5,53
0,18
0,05
1,18

Zisk pred zdanením VUDEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VUDEX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VUDEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VUDEX, s.r.o.


Konateľ VUDEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VUDEX, s.r.o.


Predmet činnosti VUDEX, s.r.o.


Kataster VUDEX, s.r.o.


Skrátené výkazy VUDEX, s.r.o.