Prehľad o organizácii
Caarnie1, s. r. o.
Bárdošová 2, 831 01 Bratislava
48188999
2120096814
Nemá
nezistený
10.06.2015
12.11.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-68 €
-54,5 %
2016/2015
N/A
-0,01
-56,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Caarnie1, s. r. o.


2015
2016
-40 €
-50 €
-60 €
-70 €
transparex.sk

Tržby Caarnie1, s. r. o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,98
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Caarnie1, s. r. o.


2015
2016
-40 €
-50 €
-60 €
-70 €
transparex.sk

EBITDA Caarnie1, s. r. o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Caarnie1, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Caarnie1, s. r. o.


Konateľ Caarnie1, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Caarnie1, s. r. o.


Predmet činnosti Caarnie1, s. r. o.


Kataster Caarnie1, s. r. o.


Skrátené výkazy Caarnie1, s. r. o.