Prehľad o organizácii
BORRO s.r.o.
Palmová 35, 851 10 Bratislava
48189022
2120088014
SK2120088014
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 106758/B
15,9 tis. €
138,7 %
2017/2016
115 tis. €
213,2 %
2017/2016
0,34
152,8 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk BORRO s.r.o.


2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BORRO s.r.o.


2015
2016
2017
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-7,46
-0,79
0,21
0,41

Zisk pred zdanením BORRO s.r.o.


2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BORRO s.r.o.


2015
2016
2017
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BORRO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BORRO s.r.o.


Konateľ BORRO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BORRO s.r.o.


Predmet činnosti BORRO s.r.o.


Kataster BORRO s.r.o.


Skrátené výkazy BORRO s.r.o.