Prehľad o organizácii
ARCHAS, s.r.o.
Farská 12, 949 01 Nitra
48189031
2120145830
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45275/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ARCHAS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ARCHAS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,48
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ARCHAS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARCHAS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ARCHAS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARCHAS, s.r.o.


Konateľ ARCHAS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARCHAS, s.r.o.


Predmet činnosti ARCHAS, s.r.o.


Kataster ARCHAS, s.r.o.


Skrátené výkazy ARCHAS, s.r.o.