Prehľad o organizácii
VITADORO s. r. o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
48189065
2120088586
SK2120088586
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104740/B
35,6 tis. €
15,8 %
2023/2022
77,5 tis. €
7,4 %
2023/2022
0,81
5,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VITADORO s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby VITADORO s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
8,22
0,94
0,09
17,68

Zisk pred zdanením VITADORO s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VITADORO s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VITADORO s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VITADORO s. r. o.


Konateľ VITADORO s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VITADORO s. r. o.


Predmet činnosti VITADORO s. r. o.


Kataster VITADORO s. r. o.


Skrátené výkazy VITADORO s. r. o.