Prehľad o organizácii
Bioplaneta s.r.o.
Čajakova 2174/7, 010 01 Žilina
48189081
2120085440
SK2120085440
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63927/L
16 tis. €
4 407,3 %
2022/2021
116 tis. €
25,1 %
2022/2021
0,44
2 937,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Bioplaneta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Bioplaneta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,76
0,65
0,06
2,84

Zisk pred zdanením Bioplaneta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bioplaneta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Bioplaneta s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bioplaneta s.r.o.


Konateľ Bioplaneta s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bioplaneta s.r.o.


Predmet činnosti Bioplaneta s.r.o.


Kataster Bioplaneta s.r.o.


Skrátené výkazy Bioplaneta s.r.o.