Prehľad o organizácii
výbornáhudba.sk s. r. o.
Kadnárova 10, 831 53 Bratislava
48189090
2120127790
Nemá
nezistený
06.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105575/B
2,46 tis. €
70,6 %
2022/2021
11,3 tis. €
34,6 %
2022/2021
0,12
59 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk výbornáhudba.sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby výbornáhudba.sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
3,39
0,8
n/a
5,05

Zisk pred zdanením výbornáhudba.sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA výbornáhudba.sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod výbornáhudba.sk s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie výbornáhudba.sk s. r. o.


Konateľ výbornáhudba.sk s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. výbornáhudba.sk s. r. o.


Predmet činnosti výbornáhudba.sk s. r. o.


Kataster výbornáhudba.sk s. r. o.


Skrátené výkazy výbornáhudba.sk s. r. o.