Prehľad o organizácii
Igor Veselý s. r. o.
Rímska 3506/17, 900 31 Stupava
48189162
2120104019
Nemá
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104534/B
-1,94 tis. €
-374,8 %
2023/2022
13,4 tis. €
7,1 %
2023/2022
-0,12
-162,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Igor Veselý s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Igor Veselý s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
-1,16
-0,36
1,11
0,73

Zisk pred zdanením Igor Veselý s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Igor Veselý s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Igor Veselý s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Igor Veselý s. r. o.


Konateľ Igor Veselý s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Igor Veselý s. r. o.


Predmet činnosti Igor Veselý s. r. o.


Kataster Igor Veselý s. r. o.


Skrátené výkazy Igor Veselý s. r. o.