Prehľad o organizácii
LMDW1 s.r.o.
Nad Lomom 13, 811 01 Bratislava
48189171
2120080281
SK2120080281
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104528/B
-9,65 tis. €
-189,6 %
2022/2021
2,6 tis. €
-82,7 %
2022/2021
-0,38
-523,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LMDW1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby LMDW1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,12
-0,8
n/a
0,11

Zisk pred zdanením LMDW1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA LMDW1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LMDW1 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LMDW1 s.r.o.


Konateľ LMDW1 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LMDW1 s.r.o.


Predmet činnosti LMDW1 s.r.o.


Kataster LMDW1 s.r.o.


Skrátené výkazy LMDW1 s.r.o.