Prehľad o organizácii
DG RAM s. r. o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48189189
2120079511
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104495/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DG RAM s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby DG RAM s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,17
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením DG RAM s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA DG RAM s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DG RAM s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DG RAM s. r. o.


Konateľ DG RAM s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DG RAM s. r. o.


Predmet činnosti DG RAM s. r. o.


Kataster DG RAM s. r. o.


Skrátené výkazy DG RAM s. r. o.