Prehľad o organizácii
LYD s. r. o
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
48189219
Nemá
nezistený
10.06.2015
23.08.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LYD s. r. o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LYD s. r. o


Konateľ LYD s. r. o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LYD s. r. o


Predmet činnosti LYD s. r. o


Kataster LYD s. r. o


Skrátené výkazy LYD s. r. o