Prehľad o organizácii
Gwent Accounting SK s.r.o.
Tomášikova 1973/32, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
48189227
2120083658
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 107115/B
4,2 tis. €
975,8 %
2017/2016
27,6 tis. €
0,32
450,1 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Gwent Accounting SK s.r.o.


2015
2016
2017
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Gwent Accounting SK s.r.o.


2015
2016
2017
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,78
0,69
0,07
3,18

Zisk pred zdanením Gwent Accounting SK s.r.o.


2015
2016
2017
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gwent Accounting SK s.r.o.


2015
2016
2017
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Gwent Accounting SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gwent Accounting SK s.r.o.


Konateľ Gwent Accounting SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Gwent Accounting SK s.r.o.


Predmet činnosti Gwent Accounting SK s.r.o.


Kataster Gwent Accounting SK s.r.o.


Skrátené výkazy Gwent Accounting SK s.r.o.