Prehľad o organizácii
MOAD s.r.o.
Jesenná 6, 040 01 Košice
48189308
2120083559
Nemá
2 zamestnanci
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37460/V
-5,12 tis. €
-11 237 %
2023/2022
38,6 tis. €
-13 %
2023/2022
-0,09
-14 463,1 %
2023/2022
7,06 tis. €
N/A

Zisk MOAD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MOAD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
transparex.sk
1,87
0,17
0,08
1,65

Zisk pred zdanením MOAD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MOAD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MOAD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOAD s.r.o.


Konateľ MOAD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOAD s.r.o.


Predmet činnosti MOAD s.r.o.


Kataster MOAD s.r.o.


Skrátené výkazy MOAD s.r.o.