Prehľad o organizácii
LK consulting s.r.o. Michalovce
072 63 Choňkovce
48189324
2120103282
Nemá
nezistený
21.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37682/V
524 €
-40,7 %
2023/2022
2,75 tis. €
-45,7 %
2023/2022
0,05
-46,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk LK consulting s.r.o. Michalovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby LK consulting s.r.o. Michalovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
1,88
0,93
0,63
13,79

Zisk pred zdanením LK consulting s.r.o. Michalovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA LK consulting s.r.o. Michalovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LK consulting s.r.o. Michalovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LK consulting s.r.o. Michalovce


Konateľ LK consulting s.r.o. Michalovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LK consulting s.r.o. Michalovce


Predmet činnosti LK consulting s.r.o. Michalovce


Kataster LK consulting s.r.o. Michalovce


Skrátené výkazy LK consulting s.r.o. Michalovce