Prehľad o organizácii
MI-RO s.r.o.
900 41 Rovinka
48189430
2120083680
Nemá
nezistený
12.06.2015
11.04.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
1,04 tis. €
49,5 tis. €
0,09
N/A
N/A

Zisk MI-RO s.r.o.


2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby MI-RO s.r.o.


2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,21
0,5
0,07
2

Zisk pred zdanením MI-RO s.r.o.


2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MI-RO s.r.o.


2016
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MI-RO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MI-RO s.r.o.


Konateľ MI-RO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MI-RO s.r.o.


Predmet činnosti MI-RO s.r.o.


Kataster MI-RO s.r.o.


Skrátené výkazy MI-RO s.r.o.